تاریخ امروز:  ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
تاریخ امروز:  ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
0 عضویت یا ورود
0 عضویت یا ورود

دسته: حرف‌های خودمانی

در این قسمت قرار نیست آموزش های تخصصی بدهیم، می‌خواهیم از زندگی و دغدغه های شغل برق ساختمان و دوربین مداربسته صحبت کنیم.